GDPR Toolkit beveiligingsmaatregelen

De GDPR verordening legt organisaties op om aangepaste beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming van de gegevens waarop de verordening betrekking heeft. Er wordt van u verwacht dat u een inschatting maakt van de maatregelen die nodig zijn om de gegevens te beveiligen en dit in verhouding met het risico en de impact van gegevenslekken en dataverlies.

De Belgische privacycommissie schuift de richtlijnen en advies van het Belgisch  Centrum voor Cybersecurity CCB naar voren als leidraad. En geeft u houvast in het evalueren en bijsturen van de technische en organisatorische maatregelen op het vlak van beveiliging.

Het is aan te bevelen om dit luik aan experten over te laten mocht u geen eigen expertise in huis hebben. De PerfICTion expert in uw buurt kan u zeker hierin bijstaan, de nodige adviezen geven en de nodige aanpassingen implementeren.

Document dat kan dienen als leidraad:

KMO-GIDS-Security-CCB