GDPR TOOLKIT Bewustmaking

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet zich in regel stellen. Een eerste belangrijke stap is de bewustmaking binnen de organisatie, zodat iedereen die persoonsgegevens verwerkt op de hoogte is en betrokken wordt bij de opmaak van
de dataproctectie regels. Informeer de sleutelfiguren in je organisatie (medewerkers die met gegevens werken, directie, bestuur, …) over de noodzakelijke ontwikkeling van een interne dataprotectie regeling. Hou in een logboek bij welke stappen je onderneemt, hoe je de sleutelfiguren informeert en welke stappen je verder zet.

Vermeld duidelijk dat je organisatie een persoons dataprotectie regeling ontwikkelt. Overloop met je medewerkers en bestuurders wie welke persoonsgegevens verwerkt
en gebruikt. Zo heb je een zicht op de gegevensverwerkingsactiviteiten en kun je  afspraken maken over wie meewerkt aan de opmaak van de beschermingsregels.

Onderstaande documenten kunnen u hierbij helpen:

GDPR/AVG  BROCHURE KMO PRIVACYCOMMISSIE

CyberSecurity-Kit-GDPR-PPT-NL PDF

CyberSecurity-Kit-GDPR-PPT-NL POWERPOINT