GDPR TOOLKIT Inventaris

Alvorens concrete stappen te zetten, kijk je best naar de huidige stand van zaken binnen
je organisatie. Breng in kaart welke persoonsgegevens verwerkt worden binnen de organisatie en hoever de verwerking gaat (verzamelen, bewaren, verspreiden, kopiëren, bewerken,…) om een overzicht te krijgen van de activiteiten die moeten getoetst worden aan de GDPR.
Kijk ook na waar die gegevens vandaan komen, wie er toegang toe heeft, welke partners
of onderaannemers (bv overheid, andere organisaties, sociaal secretariaat, online
marketing organisatie, data hosting bedrijf)  die gegevens in handen krijgen, … om op
die manier tot een inschatting van veiligheidsrisico’s te komen.