GDPR TOOLKIT Privacy verklaring

Als verwerkingsverantwoordelijke moet je organisatie de betrokkenen proactief informeren over de verwerking van persoonsgegevens en hun rechten. Dit moet beknopt, transparant, in een duidelijke eenvoudige taal en in een begrijpelijke
en gemakkelijk toegankelijke vorm. Door de opmaak van een heldere en makkelijk
raadpleegbare privacyverklaring voldoe je duidelijk aan deze verplichting.
Opgelet: je maakt de privacyverklaring op in functie van de categorie betrokkenen waar
je je toe richt (leden, werknemers,…). De inhoud en locatie waarop je de privacyverklaring meedeelt hangen dus ook af van deze categorie.

Je privacyverklaring zet je raadpleegbaar op de meest aangewezen plaats voor de betrokkenen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden. Je website voor prospecten, klanten algemene voorwaarden, arbeidsreglementen, …

Werk o.a. volgende luiken uit in een heldere privacyverklaring

  • welke informatie wordt verzameld
  • wie verzamelt de informatie
  • hoe wordt ze verzameld
  • waarom wordt ze verzameld
  • hoe wordt ze gebruikt
  • met wie wordt de informatie gedeeld
  •  wat is het effect op het individu dat zijn toestemming geeft voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens (enkel wanneer sprake van geautomatiseerde  besluitvorming, art 13, 14 GDP

Documenten ter ondersteuning

voorbeeld privacy-policy

checklist privacyverklaring